Tôi tin là chúng ta đang sống trong một thời đại mà cần phải xét một cách nghiêm túc thái độ của

Chi tiết  

Lắng nghe có thể cũng là một hình thức của thiền, vì nó đòi hỏi sự chú tâm, kiềm chế và một m

Chi tiết  

Đi chùa, nếu không khéo sẽ gây nhân không lành! Tại sao lại như vậy? TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban V

Chi tiết  
Top